13 September 2013

Friends get Friends

แคมเปญสุดพิเศษ สำหรับท่านที่แนะนำเพื่อนๆ มาซื้อห้องชุดในโครงการ The NIMMANA ทั้งท่านและเพื่อนของท่านจะได้รับโปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ มูลค่าสูงสุดถึง 50,000 บาท รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งแบบ Fully Furnished หมายเหตุ: ส่วนลดและอุปกรณ์ตกแต่งห้องชุด เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ