6 May 2014

ยืนยันโครงสร้างแข็งแรงไม่มีผลกระทบใดๆจากเหตุแผ่นดินไหว

โครงการ The NIMMANA ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 6.3 ที่เชียงใหม่เมื่อวันที่ 5 พค.2557 โดยไม่มีความเสียหายหรือแม้แต่รอยแตกร้าวใดๆ ในทุกชั้นทุกส่วนของตัวอาคาร จึงขอแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบ และมั่นใจได้ในความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารของเรา โดยท่านสามารถแวะมาชมความแข็งแรงของการก่อสร้างได้ด้วยตัวท่านเองทุกวันที่ ไซท์งาน ถนนนิมมานเหมินท์ซอย 6